MC VIET THAO- CBL (420)- A FOOD MARKET in OSLO- NORWAY- AUGUST 10, 2015.MC VIET THAO- CBL (420)- A FOOD MARKET in OSLO- NORWAY- AUGUST 10, 2015.
CHUYỆN BÊN LỀ lần thứ 420 với Việt Thảo đã được thực hiện vào ngày 10 tháng 8 năm 2015 tại Oslo Norway, Europe.

_ A FOOD MARKET, Chợ Thực phẩm Á Châu
MC VIET THAO- CBL (420)- A FOOD MARKET in OSLO- NORWAY- AUGUST 10, 2015.